ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Naslovna  /  ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na ovoj stranici je pojašnjeno zdravstveno osiguranje za pomorce i neka druga pitanja o prijavi i odjavi pomoraca u zdravstveni sustav. Osim toga, pojasnili smo dopunsko zdravstveno i dodatno zdravstveno – dva proizvoda koji se često guraju pred pomorce i dobro prodaju istima.

OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U roku od 30 dana od iskrcaja pomorac se mora javiti na HZZO.
Prijavom u zakonskom roku pomorac ima pravo na zdravstveno osiguranje po osnovi nezaposlenosti. Pomorci na “permanent” ugovoru su stalno prijavljeni, kao stalno zaposlene osobe i ne moraju ovo raditi.
Za prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje potreban je dokaz o prebivalištu (osobna iskaznica) i dokaz o prestanku radnog odnosa (pomorska knjižica).

Ponesite KOPIJU pomorske knjižice (prva stranica I ona stranica sa zadnjim iskrcajem), jer Vam tamo nisu u stanju kopirati stranice koje im trebaju.

Da li ja moram ići na HZZO ili to kapetanija odradi kad prijavim iskrcaj?

Pravilnik propisuje da to radi LK, ali oni to ne rade.
U praksi, to ćete morati sami napraviti. Nakon sto prijavite iskrcaj, kopirajte matrikulu, pa s osobnom iskaznicom prošetajte do HZZO, uzmite listić I čekajte svoj broj na šalteru.
Kad se prijavite na HZZO, imate pravo na osnovno zdravstveno osiguranje u svojstvu nezaposlene osobe.
Vise o ovom problemu na linku.

Plovim na brodu EU zastave – kako ostvarujem pravo na zdravstveno?

Prema propisima Europske unije (EU), na osobu se može primijeniti zakonodavstvo samo jedne države članice EU.
Temeljno načelo koje se primjenjuje na pomorca je da će ga prijaviti mjerodavno zakonodavstvo države EU pod čijom zastavom plovi.
Ako pomorac koji ima prebivalište u Hrvatskoj plovi pod zastavom neke druge EU države, tada mu nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja te države (njihov ekvivalent HZZO-a) izdaje potvrdu S1, a on ju prijavljuje Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). Nakon toga, HZZO će pomorcu izdati i hrvatsku zdravstvenu iskaznicu. Nadležni nositelj zdravstvenog osiguranja izdaje pomorcu i Europsku karticu zdravstvenog osiguranja.

Ako radite na brodu EU zastave trebate saznati kontakt njihovog ekvivalenta HZZO-a i s njima dogovoriti izdavanje S1 formulara. Vjerojatno će to firma učiniti, ali u slučaju da ne učini znate kome se obratiti.

Sto je to potvrda S1

Potvrda o pravu na zdravstvenu skrb koja vam može zatrebati ako ne živite u zemlji u kojoj ste osigurani tj. ako radite na bodu druge EU zastave, a osigurani ste u RH. Korisna je pomorcima te osobama koje oni uzdržavaju.

Obratite se matičnom tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje kako biste pronašli mjerodavnu instituciju za izdavanje obrasca S1.
Dostavite je tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj živite.

Više na link-u

Kako ću otvoriti bolovanje? Imam li pravo na naknadu plaće?

Imate pravo na naknadu plaće.
Bolovanje možete otvoriti pod uvjetom:
• da je privremena nesposobnost za rad nastala za vrijeme plovidbe,
• da je ozljeda nastala 8 dana (ili manje) prije iskrcaja. Nije potpuno jasno, vidi link ispod.
• da se najkasnije u roku od 3 dana od iskrcaja javite svom doktoru opće prakse
• vaš doktor opće prakse vam treba izdati izvješće o privremenoj nesposobnosti za rad (doznake za bolovanje) s naznakom dana iskrcaja s broda kao početnog dana privremene nesposobnosti za rad.

Sigurno pomaze ako imate dokumentaciju s broda o ozljedi; od zapovjednika I doktora kod kojeg su vas poslali s broda. Ponesite papire sa sobom pri iskrcaju s broda.
Više na linku – odgovor pučke pravobraniteljice sindikatu.

Gdje mogu saznati više?

Na stranicama HZZO postoje dobre upute i objašnjenja. Postoji i kontakt gdje im možete uputit pitanje o specifičnom problemu.

DOPUNSKO OSIGURANJE (DZO)

Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sve doplate u obveznom zdravstvenom osiguranju – liječničke troškove, poput izdavanja uputnica, pregleda i pretraga, nabavu pomagala, fizikalnu terapiju, bolničko liječenje i slične izdatke.

Koliko košta DZO?

Cijena je 840 kn godišnje (03.2017 – HZZO)
Ugovara se za godinu, a placa mjesečnim uplatama ako želite.
Posjedovanje police DZO znači da se ništa ne plaća bez obzira na cijenu bolničkog liječenja.

U čemu se razlikuje polica HZZO od ostalih?

Polica HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja jedina je polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj s jednakom cijenom za sve, bez obzira na vaše zdravlje i dob. To je povoljno za starije, jer cijena police raste s godinama.

Osim toga, postoje razlike u načinu plaćanja.

Postoje I razlike vezane uz “B-listu” lijekova i to se trebate informirati o svakoj polici posebno. Naime HZZO ne pokriva lijekove sa B-liste, dok neke osiguravajuće kuće pokrivaju i te lijekove, te ih nećete trebati plaćati ako imate njihovo osiguranje.
Neke osiguravajuće kuće nude pokrivanje lijekova s B-liste kao opciju, dok neke sitnim slovima ispod napisu da su pokrivena samo dva lijeka godišnje s B-liste – pazite kad ugovarate.
Vise o B-listi pročitajte ispod.

Tko još nudi dopunsko zdravstveno osiguranje?

Razne osiguravajuće kuće.
HZZO i Croatia Osiguranje nude spomenute kartice koje se mogu koristiti i za plaćanje.
Allianz nudi karticu koju imate na mobitelu (ne treba fizička kartica) i također je sredstvo plaćanja (bar oni tako kažu).

Čemu sluzi kartica DZO?

Samo HZZO I još dvije osiguravajuće kuće omogućuju korisnicima plaćanje predočenjem iskaznice (03.2017).
Kartice drugih osiguravajućih kuća su djelomično ili potpuno beskorisne – u tom slučaju vi plaćate, pa oni kasnije refundiraju troškove, što je jako iritantno nekim korisnicima i zahtjeva dodatne radnje i troškove (poštarina, gubljenje vremena i sl.).

Isplati li mi se plaćati DZO?

To ovisi o vama i koliko koristite zdravstvene usluge.
Oni koji prodaju takva osiguranja znaju reklamirati uslugu izjavom “Ako samo pokucate na vrata liječnika, to bi vas moglo koštati 10 kuna. Toliko, naime, košta razgovor s liječnikom bez dopunskog zdravstvenog osiguranja” – da, ali to znači da mogu pokucati 84 puta prije nego mi se isplati kupnja dopunskog osiguranja.

S druge strane, korisnik koji ima DZO ne plaća preglede, uputnice i liječničke recepte.
Ako često kupujete lijekove koji su na B-listi onda trebate izračunati da li vam se isplati.
Osim toga, trošak boravka u bolnici I liječenja za “nedajboze” situacije je pokriven.

Svaki pomorac treba uzeti u obzir i činjenicu da smo na brodu više od pola godine, pa ne možemo koristiti uslugu koju plaćamo za cijelu godinu – što u praksi znači da za nas dopunsko osiguranje košta dvostruko skuplje.

Može li se dopunsko plaćati samo za periode kad sam kod kuće?

Ne može, ugovara se na najmanje godinu dana. Ako nadjete nešto kraće javite.

Sto je B-lista lijekova?

Na B listi nalaze se lijekovi koje HZZO samo DJELOMIČNO subvencionira obveznim osiguranicima – Dio plaća HZZO, a ostatak plaća osiguranik. Na toj se listi nalazi većina lijekova za bolesti srca, lijekovi za dijabetičare, kontracepcijske pilule i brojni drugi lijekovi za koje ne postoji besplatna alternativa. Tu su i često korišteni Voltaren, Brufen, Sumamed i drugi. Ako koristite neki lijek s B-liste vjerojatno ste upućeni.

Neke osiguravajuće kuće u osnovnom paketu pokrivaju i lijekove s B-liste (u ogranicenim kolicinama – pitajte prije ugovaranja), dok ih polica DZO koju nudi HZZO ne pokriva uopce.

Neki kažu da ih pokrivaju, a kasnije saznate da negdje ispod malim slovima piše da imate pravo na 2 pakiranja godišnje – provjerite prije!

Tko ima pravo na besplatno dopunsko osiguranje?

• Osobe čiji ukupni prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, po članu obitelji, mjesečno nije veći od 1.516,32 kn. Iznimno za osiguranike umirovljenike – samce, čiji ukupni prihod u prethodnoj godini ne prelazi 1.939,39 kn.
• Učenici i redoviti studenti stariji od 18 godina
• Dobrovoljni darivatelji krvi (muškarci s više od 35 davanja i žene s više od 25 davanja)
• Donori dijelova tijela u svrhu liječenja
• Osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma te osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja
• Osobe s posebnim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem, po propisima socijalne skrbi

Sto je karenca / period karence?

Kad platite dodatno osiguranje nemate pravo korištenja usluga odmah. Postoji period, obično 15 dana, koji služi kako bi se osiguravatelj uvjerio da osiguranje kupujete preventivno (kao što je i korektno), a ne onog momenta kad vam zatreba.
Za većinu usluga je 15 dana, a za neke čak i do 90 dana.

DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dodatno osiguranje ne možete kupiti od HZZO, već samo od osiguravajućih kuca, uz uvjet da imate osnovno zdravstveno osiguranje.

Sto dobivam plaćanjem dodatnog zdravstvenog osiguranja?

“Pravo na viši standard zdravstvene zaštite te na veći opseg prava nego je to u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja” – primijetite da iz nekog razloga koriste izraz “pravo”. To u RH ne garantira i uslugu,..

Osiguravajuće kuće obećavaju i izbjegavanje dugih liste čekanja i eliminaciju potrebe za uputnicama za pretrage (jer preglede obavljate u njihovim klinikama).

Koliko me to košta?

Cijena osnovnih polica iznosi od 500 do 1.000 kn godišnje, a cijena raste sukladno broju usluga koje polica objedinjuje.
Ako radite jedan sistematski pregled godišnje, a uz to napravite i obvezni liječnički pregled koji nam treba za na brod (svake 2 godine), ovo bi cak i moglo biti isplativo onima koji se brinu o zdravlju i obavljaju godišnje preglede. Naravno, ovisi sto je na listi besplatnih pregleda – različite osiguravajuće kuće nude različite pakete usluga.

Još ako vam firma (poslodavac) plaća troškove liječničkog, možete dio cijene dobiti nazad svake druge godine i tako umanjiti ovaj trošak, a istovremeno iskoristiti druge preglede iz paketa.

Gdje se obavljaju pregledi pokriveni DODATNIM osiguranjem?

U klinikama osiguranja ili klinikama koje s njima imaju ugovor.
To je još jedan bitan faktor, jer nema smisla imati dodatno osiguranje s firmom koja nema kliniku u blizini mjesta gdje živite.

Na koji vremenski period se ugovara?

Obično godinu dana, negdje i dvije godine. Plaća se mjesečno, ali sve to ovisi o osiguravajućoj kući gdje ugovarate uslugu.

Može li se dodatno osiguranje koristiti u inozemstvu?

Ovisi o kojem osiguravatelju se radi i koji paket usluga platite. Rijetko će vam ovo trebati u inozemstvu (osim ako namjeravate ciljano napraviti neki pregled u nekoj klinici koja je u inozemstvu), jer se većinom radi o preventivnim pregledima, pa razmislite ima li smisla plaćati dodatno za tu opciju.

Može li bilo tko postati korisnik dodatnog osiguranja?

Ne može – postoje bolesti zbog kojih vas osiguravajuće kuće neće uopće uzeti u obzir. Kod nekih manje opasnih zdravstvenih stanja osiguravajuća kuća vam može odobriti osiguranje, ali uz povećanu premiju.