Porez na dohodak

Porez na dohodak, objašnjenje prilagođeno proceduri za pomorce.

[download type=”link” size=”18″] Besplatna publikacija “Porezni vodič za građane” pojašnjava sve vezano uz porez. Više možete pronaći na LINK-u.

Što je porez na dohodak i tko ga plaća?

To je porez koji plaćaju svi koji rade. Neradnici ne moraju plaćati.

“Obveznik poreza na dohodak je domaća i inozemna fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Dakle, porezni je obveznik pojedinac, a ne poduzeće. To je pojedinac koji prima plaću, mirovinu ili autorski honorar, realizira dividendu, ostvaruje dohodak prodajom stana, posjeduje obrt koji mu donosi dohodak i sl.”

Što je DOHODAK?

Razlika primitaka (plaće) i izdataka (obvezni doprinosi) nastalih tijekom poreznog razdoblja (godina).

Porez na dohodak plaća se na pet oblika dohotka:
-na dohodak od nesamostalnog rada (POMORCI)
-na dohodak od samostalne djelatnosti
-na dohodak od imovine i imovinskih prava
-na dohodak od kapitala
-na dohodak od osiguranja

Što je NESAMOSTALNI RAD?

Rad koji se obavlja kod poslodavca, u svojstvu zaposlenika.

Nesamostalan je rad svaki rad u kojemu posloprimac radi po uputama svojeg
poslodavca.

Primitak – Izdatak = Dohodak

 • Primitke čine:
  plaće 
  – mirovine
  – potpore i nagrade iznad propisanih iznosa
  – premije osiguranja koje plaćaju poslodavci za svoje zaposlene
  – stipendije iznad propisanih iznosa
  – poduzetnička plaća
  – primanja koja poslodavac umjesto u novcu nadoknađuje posloprimcu u stvarima
 • Izdatke čine:
  – uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz plaće (Mirovinsko i zdravstveno)
  – premije po osnovi životnog osiguranja, dopunskoga zdravstvenog i dobrovoljnoga
  mirovinskog osiguranja također se smiju odbiti od primitaka (životno osiguranje)
  – osobni odbici.

Razlika primitaka i izdataka je DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA.

Koje papire trebam priložiti u prijavi?

EPOM obrazac – evidencija o primicima od nesamostalnog rada. eMariner računa sve podatke potrebne za ispunjavanje ovog obrasca.

DPOM obrazac – šalje vam ga Kapetanija na kucnu adresu. Sadrži pregled dana provedenih u međunarodnoj plovidbi.

DOH obrazac – svi građani ga prilazu, pa tako i pomorci. U ovom formularu mi ne ispunjavamo skoro ništa, osim osobnih podataka i potpisa.

Primanja – prikaz godišnjih primanja. Ispis s banke ili internet bankarstva može poslužiti, ili tablica u koju sami ubacimo primanja.
Nije obvezno ovo priložiti, ali neki prilože da ih slučajno ne bi kasnije zvali iz porezne.
Dodali smo malu excel tablicu koju možete iskoristiti.

Kako se ispunjava EPOM obrazac?

 • Izracuna se Pomorski dodatak;
  propisan je na 400 kn dnevno (za pomorce u međunarodnoj plovidbi). Pomnoži se broj dana na brodu (dani koji su upisani u matrikulu) sa 400 kn. Možete jednostavno s DOH obrasca prepisati broj dana na brodu (ne na putu, samo na brodu).

Uz pomorski dodatak, i davanja za obvezne doprinose (mirovinsko i zdravstveno) su neoporeziva. Štednja u III. stupu dobrovoljnog mirovinskog fonda je također dijelomicno neoporeziva.

 • Izracunajte koliko ste doprinosa uplatili te pribrojite uplate u III. stup dobrovoljnog mirovinskog fonda (do najvise 6000 kn)
 • Izracuna se dohodak od nesamostalnog rada;
  To je oporezivi dio dohotka.Od svih primanja u tekućoj godini (plaće) se oduzmu neoporeziva primanja (pomorski dodatak, doprinosi i uplate u III. stup).

Zbroj svih plaća – pomorski dodatak – uplaćeni doprinosi – stednja u III. stupu = dohodak od nesamostalnog rada (oporezivi)

U slučaju da imate manje od 183 dana, plaćate porez samo na oporezivi dio, a ne na cijeli dohodak.

EPOM primjer

Što je pomorski dodatak?

Neoporezivi dio plaće pomorca – čak i ako ne skupite “183 dana”, ovaj dio plaće je neoporeziv.

 • Prema članku 13. stavku 6. Pravilnika o porezu na dohodak, pomorski dodatak u iznosu do 250,00 kuna dnevno primjenjuje se za pomorce na brodovima pod hrvatskom zastavom (duga plovidba, velika obalna plovidba – Mediteran i mala obalna plovidba –Jadran).
 • Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe primjenjuje se i za pomorce na brodovima pod stranom zastavom na temelju potvrde stranog isplatitelja o isplaćenim primanjima koju porezni obveznici prilažu uz svoju godišnju poreznu prijavu (članak 13. stavak 7. Pravilnika).

Više na link-u.

Što se ubraja u “dane za porez” – 183 dana?

 • Dani na brodu (upisani u matrikulu).
 • Dani na putovanju
  Za ukrcaj / iskrcaj u inozemstvu “dobivamo” 4 dana. Znači ako se pomorac ukrcao u Cape town-u, odradio ugovor od 4 mjeseca i iskrcao u Santos-u, za taj ugovor će “dobiti” 4 dana za ukrcaj u inozemstvu i 4 dana za iskrcaj u inozemstvu.
  Kad se sve zbroji s navigacijom imati će 128 dana “za porez”.
 • Dani na bolovanju.
 • Dani na izobrazbi u inozemstvu.
 • Dani preneseni iz prošle godine.

“Slijedom izmjena i dopuna Pomorskog zakonika iz 2011. godine, u 183 dana u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak, mogu se pribrojiti i svi dani plovidbe, dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod, dani potrebni za povratno putovanje, dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku i dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu, koji u prethodnoj godini nisu uračunati u 183 dana”.

Što je sa doprinosima koje sam uplatio?

Obvezni doprinosi su neoporezivi. Uplaćeni iznos obveznih doprinosa se uračunava u neoporezivi dio.

Ubraja li se III. stup dobrovoljne mirovinske štednje u neoporezivi dio?

III. stup se ubraja u neoporezivi dio, ali samo do 6000 kn godišnje. Svaka uplata koja prelazi 6000 kn godišnje je oporezivi novac.

Moram li prijaviti porez ako sam bio vise od 183 dana?

Morate podnijeti prijavu, bez obzira jeste li oslobođeni plaćanja ili ne.

“…ukoliko je ukupni zbroj dana na potvrdi preko 183 dana pomorac je oslobođen plaćanja poreza na dohodak ali nije oslobođen podnošenja prijave”.

Koji je rok za prijavu poreza? Što ako sam bio na brodu kad su se podnosile prijave?

Ako ste bili na brodu, duzni ste podnijeti prijavu poreznoj upravi 8 dana nakon iskrcaja.

“Ako se pomorac na dan isteka Zakonom propisanog roka za podnošenje godišnje porezne prijave nalazi, zbog obavljanja ugovorenog rada, na brodu u međunarodnoj plovidbi te stoga nije u mogućnosti u propisanom roku podnijeti godišnju poreznu prijavu, smatra se da je ispunjen opravdan razlog za propuštanje zakonskog roka, a za koji pomorac nije odgovoran (viša sila). U navedenom slučaju, pomorac može, prema članku 84. Općeg poreznog zakona (NN 147/08), podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje roka”.

Ako ne skupim 183 dana i moram platiti porez, kako se računa? Koliko moram platiti?

 1. Prvo  ćete izračunati POREZNU OSNOVICU tj. iznos će vam država oporezivati (vidi EPOM – bruto plaća umanjena za pomorski dodatak i plaćene doprinose).
 2. Na taj dohodak (koju ste izračunali u EPOM-u) se primjenjuje POREZNA STOPA od 24% ili 36%, ovisno o visini oporezivog dijela plaće.
  Do 210,000 kn – 24%
  Iznad 210,000 kn – 36%
 3. Osim poreza koji plaćate državi, platit ćete PRIREZ POREZU NA DOHODAK. Lokalna samouprava propisuje stopu prireza, pa je zato u pojedinim mjestima drugačija stopa.
  Na stranicama porezne uprave možete saznati kolika je STOPA PRIREZA za mjesto u kojem živite. Maksimalni prirez kojeg lokalna samouprava može obračunati je 15%.

Jasno vam je da možete platiti i do 50% poreza, ukoliko ne skupite 183 dana.
Nemojte da vas to rastuži jer će taj iznos biti podijeljen onima koji ne rade ništa i nisu dužni platiti nikakav porez, ne plaćaju doprinose i žive od ovoga što im uplatite.

Linkovi na stranice ministarstva financija, na kojima su donekle objašnjeni neki interesantni pojmovi.
[download type=”link” size=”18″] Radnik, definicija poreznog obveznika
[download type=”link” size=”18″] porezne stope
[download type=”link” size=”18″] stope prireza i prebivališta
[download type=”link” size=”18″] prirez porezu na dohodak

Osobni odbici i uzdržavani članovi obitelji

[download type=”link” size=”18″] Tu je .pdf uputa u kojem je objašnjeno sve o dohotku, odbitcima i uzdržavanim članovima obitelji.