POREZ NA DOHODAK

Upute za prijavu poreza on-line (ePorezna). Za one koji ne žele čekati u redovima. Prednost on-line prijave je u tome što se možete odraditi s broda (dok ste na plaći), umjesto da izgubite dan odmora čekajući na pošti ili poreznoj upravi.

Što je POREZ NA DOHODAK i tko ga plaća?

To je porez koji plaćaju svi koji rade. Ako ne radite tada ni ne plaćate…

“Obveznik poreza na dohodak je domaća i inozemna fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Dakle, porezni je obveznik pojedinac, a ne poduzeće. To je pojedinac koji prima plaću, mirovinu ili autorski honorar, realizira dividendu, ostvaruje dohodak prodajom stana, posjeduje obrt koji mu donosi dohodak i sl.”

Što je DOHODAK?

Razlika primitaka (plaće) i izdataka (obvezni doprinosi) nastalih tijekom poreznog razdoblja (godina).
Porez na dohodak plaća se na pet oblika dohotka:

 • na dohodak od nesamostalnog rada (POMORCI) – nama je ovaj bitan
 • na dohodak od samostalne djelatnosti
 • na dohodak od imovine i imovinskih prava
 • na dohodak od kapitala
 • na dohodak od osiguranja
Što je NESAMOSTALNI RAD?

Rad koji se obavlja kod poslodavca, u svojstvu zaposlenika – svaki posao koji obavljate kao ZAPOSLENIK.

Primitak - izdatak = dohodak

Primitci su:

 • plaće
 • mirovine
 • potpore i nagrade iznad propisanih iznosa
 • premije osiguranja koje plaćaju poslodavci za svoje zaposlene
 • stipendije iznad propisanih iznosa
 • poduzetnička plaća

Izdatci su:

 • uplaćeni doprinosi  (Mirovinsko i zdravstveno)
 • premije po osnovi životnog osiguranja, dopunskoga zdravstvenog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja također se smiju odbiti od primitaka (životno osiguranje)
 • osobni odbici.

Razlika primitaka i izdataka je DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA.

Koje papire trebam priložiti u prijavi?
 • EPOM obrazac – evidencija o primicima od nesamostalnog rada. eMariner računa sve podatke potrebne za ispunjavanje ovog obrasca.
 • DPOM obrazac – šalje vam ga Kapetanija na kucnu adresu ili ga preuzmete preko sustava ePomorac. Sadrži pregled dana provedenih u međunarodnoj plovidbi.
 • DOH obrazac – svi građani ga prilažu, pa tako i pomorci. U ovom formularu mi ne ispunjavamo skoro ništa, osim osobnih podataka i potpisa.
 • Primanja – prikaz godišnjih primanja. Platne liste ili ispis uplata poslodavca. Ovaj dokaz o primanjima nije obvezan, ali neki ga prilože da ne bi bilo naknadnih upita iz Porezne uprave.

Što je pomorski dodatak?

Neoporezivi dio plaće pomorca – čak i ako ne skupite “183 dana”, ovaj dio plaće je neoporeziv. Iznosi 53 EUR po danu plovidbe.

 • Prema članku 13. stavku 6. Pravilnika o porezu na dohodak, pomorski dodatak u iznosu do 250,00 kuna dnevno primjenjuje se za pomorce na brodovima pod hrvatskom zastavom (duga plovidba, velika obalna plovidba – Mediteran i mala obalna plovidba -Jadran).
 • Pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe primjenjuje se i za pomorce na brodovima pod stranom zastavom na temelju potvrde stranog isplatitelja o isplaćenim primanjima koju porezni obveznici prilažu uz svoju godišnju poreznu prijavu (članak 13. stavak 7. Pravilnika).
Kako se ispunjava EPOM obrazac?
 • Izračunajte pomorski dodatak (neoporezivi iznos vaše plaće)
  Pomorski dodatak je propisan na 53 EUR dnevno (za pomorce u međunarodnoj plovidbi). Ta brojka (53) se pomnoži sa brojem dana na brodu (dani koji su upisani u matrikulu) da bi dobili ukupni iznos pomorskog dodatka kojeg upisujete u EPOM obrazac.

Uz pomorski dodatak, i davanja za obvezne doprinose (mirovinsko i zdravstveno) su neoporeziva. Štednja u III. stupu dobrovoljnog mirovinskog fonda je također dijelomicno neoporeziva.

 • Izračunajte koliko ste obveznih doprinosa uplatili, te dodajte tomu i uplate u III. stup dobrovoljnog mirovinskog fonda
 • Izračunajte dohodak od nesamostalnog rada; to je oporezivi dio plaće. Od svih primanja u tekućoj godini se oduzmu neoporeziva primanja (pomorski dodatak, doprinosi i uplate u III. stup).

U slučaju da imate manje od 183 dana, plaćate porez samo na oporezivi dio, a ne na cijeli dohodak.

Zbroj svih plaća – pomorski dodatak – uplaćeni doprinosi – stednja u III. stupu = dohodak od nesamostalnog rada (oporezivi)

Što se ubraja u "dane za porez" - 183 dana?

• Dani na brodu (upisani u matrikulu).
• Dani na putovanju – Za ukrcaj / iskrcaj u inozemstvu “dobivamo” 4 dana.
Primjer, ako se pomorac ukrcao u Cape town-u, odradio ugovor od 4 mjeseca i iskrcao u Santos-u, za taj ugovor će “dobiti” 4 dana za ukrcaj u inozemstvu i 4 dana za iskrcaj u inozemstvu. Kad se sve zbroji s navigacijom imati će 128 dana “za porez”.
• Dani na bolovanju – trebate otvoriti bolovanje kod liječnika opće prakse.
• Dani na izobrazbi u inozemstvu – treba vam dokaz da ste bili na izobrazbi u inozemstvu.
• Dani preneseni iz prošle godine – sa DPOM obrasca

 

“Slijedom izmjena i dopuna Pomorskog zakonika iz 2011. godine, u 183 dana u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak, mogu se pribrojiti i svi dani plovidbe, dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod, dani potrebni za povratno putovanje, dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku i dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu, koji u prethodnoj godini nisu uračunati u 183 dana”.

Moram li prijaviti porez ako sam proveo na brodu vise od 183 dana?

Morate podnijeti prijavu, kao i svaki drugi građanin, bez obzira jeste li oslobođeni plaćanja ili ne.

 

“…ukoliko je ukupni zbroj dana na potvrdi preko 183 dana pomorac je oslobođen plaćanja poreza na dohodak ali nije oslobođen podnošenja prijave”.

Koji je rok za prijavu poreza? Što ako sam bio na brodu kad su se podnosile prijave?
 • Ako ste bili na brodu, duzni ste podnijeti prijavu Poreznoj upravi 8 dana nakon iskrcaja.
 • Ako imate internet na brodu, možete riješiti prijavu online, prateći upute koje sam napisao u članku na ovom liku.

“Ako se pomorac na dan isteka Zakonom propisanog roka za podnošenje godišnje porezne prijave nalazi, zbog obavljanja ugovorenog rada, na brodu u međunarodnoj plovidbi te stoga nije u mogućnosti u propisanom roku podnijeti godišnju poreznu prijavu, smatra se da je ispunjen opravdan razlog za propuštanje zakonskog roka, a za koji pomorac nije odgovoran (viša sila). U navedenom slučaju, pomorac može, prema članku 84. Općeg poreznog zakona (NN 147/08), podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje roka”.

Ako ne skupim 183 dana i moram platiti porez, kako se računa? Koliko moram platiti?
 1. Prvo  ćete izračunati POREZNU OSNOVICU tj. iznos će vam država oporezivati
  (vidi EPOM – bruto plaća umanjena za pomorski dodatak i plaćene doprinose).
 2. Na taj dohodak (koju ste izračunali u EPOM-u) se primjenjuje POREZNA STOPA od 24% ili 36%, ovisno o visini oporezivog dijela plaće.
  – Do 210,000 kn – 24%
  – Iznad 210,000 kn – 36%
 3. Osim poreza koji plaćate državi, platit ćete PRIREZ POREZU NA DOHODAK. Lokalna samouprava propisuje stopu prireza, pa je zato u pojedinim mjestima drugačija stopa. Na stranicama porezne uprave možete saznati kolika je stopa prireza za mjesto u kojem živite. Maksimalni prirez kojeg lokalna samouprava može obračunati je 15%.
Imam još pitanja, gdje ih mogu pronaći?
 • U vrijeme pisanja ovog članka (01.2024.) stranice Porezne uprave su beskorisne. Najbolje je otići do Porezne uprave u nadi da ćete naći sposobnog referenta koji će znati riješiti vaš problem (sretno).
 • Imate i ovaj vodič za građane, koji je davno napisan ali dobro objašnjava pojmove na laicima razumljiv način.
NAPOMENA:

Autor nije knjigovođa ni podrška za korisnike – ne šaljite mi upite o porezu ni opise vaših osobnih problema.