eMariner predstavljen na portalu pomorac.net

Naslovna  /  Vijesti  /  eMariner predstavljen na portalu pomorac.net

eMariner predstavljen na portalu pomorac.net

01/03/2017

Računala i razni specijalizirani software su danas dio svakog posla, posebno u pomorstvu. Iako ima onih koji preferiraju da pomorstvo i obrazovanje pomoraca ostane na razini prošlog stoljeća, većini nas je jasno da treba ići u korak s vremenom i prihvatit tehnologiju u svim aspektima pomorstva. Danas svi koristimo mobitele i na njima aplikacije koje obavljaju razne rutinske poslove za nas. Ne vidim razloga da ne postoji aplikacija usko specijalizirana da „radi” za pomorca.

Odakle ideja za pokretanje aplikacije?

Aplikaciju sam osmislio prije godinu dana, dok sam obračunavao sebi doprinose. Shvatio sam da ne postoji specijaliziran alat koji bi pomorcima omogućio da sami vode evidenciju i imaju uvijek dostupan pregled svoje dokumentacije i troškova vezanih uz doprinose.

Danas pomorcima vrijeme zaokupljaju birokracija i zakonske odredbe koje nam ne idu u prilog, pa se iz tog razloga javlja potreba za alatom koji će omogućiti pomorcu da bude korak ispred problema.

Da li je financiranje aplikacije bilo prepreka i jeste li se obratili državnim institucijama za pomoć?

Malo je falilo da zbog financiranja ne odustanemo od razvoja aplikacije, jer su troškovi bili puno veći nego smo planirali. U tom trenutku smo odlučili nastaviti s projektom i financirati ga vlastitim sredstvima jer vjerujemo da smo stvorili kvalitetan alat koji će biti koristan kolegama. Što se tiče domaćih institucija koje bi ponudile stručnu pomoć ili financiranje… radije ne bi o tome.

Aplikacija je prvenstveno namijenjena pomorcima. Što će sve ponuditi „ljudima od mora”?

Aplikacija je namijenjena pomorcima, a da budem precizniji „našim pomorcima”, kolegama s kojima dijelimo iste probleme. Naša polazna ideja je bila da aplikacija služi pomorcu za jednostavne proračune, a kasnije je funkcionalnost proširena.

– Evidencija breveta i dokumenata
Aplikacija na vrijeme obavještava pomorca da će neki brevet uskoro isteći.
U budućnosti namjeravamo proširiti tu funkcionalnost i omogućiti kolegama da pronađu najbliži Training centar gdje mogu obnoviti brevet, saznati cijenu, potrebnu dokumentaciju u lučkoj kapetaniji i slično

– Evidencija navigacije koju aplikacija koristi za izračun raznih statistika koje su pomorcu zanimljive
Pomorac ubacuje podatke o ukrcaju i iskrcaju tj. one podatke koji nam se upisuju u matrikulu, a aplikacija ih prikazuje u obliku pregledne liste i koristi za:
* automatsko računanje prihoda i doprinosa na temelju navigacije
* automatsko računanje primitaka i dohotka za prijavu poreza
* 183 dana, uz prenošenje dana iz prošle godine i slično

– Detaljna evidencija doprinosa koje plaćamo

– Podaci za uplatu doprinosa
Aplikacija izračuna iznose doprinosa te za njih ispisuje i podatke za uplatu. Pomorac može prepisati podatke iz aplikacije u internet bankarstvo i podmiriti dugovanje s broda.
Trenutno radimo na optimizaciji te funkcionalnosti s ciljem da u budućim verzijama prijenos u aplikaciju Internet bankarstva automatiziran.

– Evidencija plaćenih i neplaćenih doprinosa

– Dodatni alati za praktičnu upotrebu
* lista za pakiranje kufera kad se ide na brod
Simpatični alat koji pomaže da ne zaboravimo nešto spakirati
* modul za praćenje dugovanja
U aplikaciju pomorac bilježi dužnike kojima je posudio novce i obrnuto. Aplikacija je i tu prilagođena kolegama, pa razumije npr. ako je dug posuđen u devizama a vraća se u kunama, sto je najčešći slučaj kad se radi o pomorcima. Uz to podržava i obročnu otplatu duga, što je također čest slučaj.
* jedan korisnik je prije par dana javio da bi mu bio koristan i alat za praćenje putnih troškova, pa trenutno i na tome radimo

– modul CV-filler prikuplja podatke o brevetima i navigaciji te formira životopis kojeg možete proslijediti poslodavcu ili ga dalje urediti na računalu

– Početni info ekran koji pri pokretanju aplikacije nudi:
* Pregled cijena nafte i tečaja deviza.
Svim pomorcima je tečaj bitna stavka jer plaću primamo u devizama, a s obzirom na zbivanja u Offshore-u zadnjih par godina i cijene nafte su postale relevantan podatak.
* Vremenska prognoza
* Brojač koji zbraja dane navigacije u tekućoj godini do 183 dana
* Brojač dana do zadanog datuma, koji će najčešće biti datum ukrcaja ili iskrcaja.
* Notifikacije o bitnim eventima kao što su isticanje breveta ili dokumenata

Pročitajte cijeli članak na portalu pomorac.net